Bestyrelse

Andelshaverne Tjørnebjerg

 

 

Tlf. vinter: Mobil:

 

Formand: Peter Kristiansen

Næstformand: Susanne G Hansen

Kasserer: Susan Mai Andresen 44641100 40119054

 

Sekretær:

 

Best.medlem:

 

Best.medlem:

Best.medlem:

 

Bestyrelsessupleant:

Bestyrelsessupleant:

 

Udvalg / ansvarsområder:

 

Forretningsudvalg : Susan Mai Andresen - Peter Kristiansen

 

Vurderingsudvalg : Susan Mai Andresen -

 

Kontakt til Ordensudvalg :

 

Ordensudvalg valgt på generalforsamlingen:

 

Vand og Kloak: Susan Mai Andresen

 

Tilsyn med foreningshuset :

 

Udlejning af foreningshuset : Susan Mai Andresen

 

Byggesager :

Susan Mai Andresen, Peter Kristiansen

 

Andelshaverne Tjørnebjerg er anlagt 1950 i Ballerup og har 383 havelodder.